Sub Sea Services Smart Suite prosjekt tildelt 1,3 millioner

Sub Sea Services tilbyr de folk, teknologi og lokaler for å utvikle nye arbeidsplasser. Ekstra midler til seks fylker gjør dette mulig.

Sub Sea Services er en av bedriftene som har fått tilskudd fra omstillingsmidlene. I alt 14 millioner kroner ble tildelt i dag, og Sub Sea Services fikk omlag 1,3 millioner kroner.

– Dette er veldig viktig, sier fungerende fylkesordfører Marianne Chesak.

– Vi ser gjerne mer av slike ideer, det Sub Sea Services gjør nå, er å fylle ut et hull mellom grundere og etablerte bedrifter. Dermed blir det et samspill mellom det som fremdeles finnes av menneskelig kapital og ressurser i bedriften, og en stor andel grundere i regionen.

Driver innovasjon

Sub Sea Services er en mellomstor bedrift, som da kuttene rammet ville tenke nytt.
– Vi tilbyr infrastruktur til grundere, slik at vi kan hjelpe dem å etablere seg i markedet, gjerne også internasjonalt, forteller Julie Vold, som er contract og marketing manager i Sub Sea Services.

– Det vi har utviklet, er et akselleratorprogram, som knytter oss sammen med grundere som har behov for støtte til utvikling og vekst, ingeniør- eller produksjonstjenester, prototyping, testfasiliteter og kommersialisering. Målet er flere jobber, både hos oss og andre steder, samt å forhindre ytterligere nedbemanninger.

Historisk sett feiler omtrent en av tre gründere. En av grunnene er mangel på ressurser og kapital. En annen viktig grunn er at produkter blir utviklet som ikke egentlig behøves i markedet og gründeren bruker for mye tid på teknologien og for lite tid på å foreta markedsanalyser og testing av behovet hos potensielle kunder.

-– Sub Sea Services vil være en «med-gründer» med en hær bak seg av erfarne, tilgjengelige ressurser som skal skape suksess, sier Julie Vold.

– I tillegg vil vi analysere ideen i et annet lys enn gründeren og passe på at produktet eller tjenesten utvikles med utgangspunkt i markedsbehovet. Akselleratorprogrammet vårt vil korte ned utviklingstiden for innovative produkter og tjenester og tilby en infrastruktur som bringer gründerideer raskere til markedet. Dette kan bidra til å øke innovasjonsgraden fra næringen, og hjelpe grundere i å lykkes med å skape lønnsomme produkter eller tjenester og arbeidsplasser.

Mer info om tildelingen finner du her: http://www.hordaland.no/nn-NO/nyheitsarkiv/2016/omstillingsutvalet-tildeler-14-millionar-til-sor-vestlandet/